środa, 6 sierpnia 2014

Wiem, wiem... Dawno nic nie było pisane :p Stety/Niestety niePerfekcyjni nie mieli zbyt wiele czasu do blogowania ostatnio. W weekend odwiedzili rodzinę. Mieli posiedzieć nad Pilicą, ale nic nie wyszło... Za wysoki brzeg, brak dojścia do wody, zbyt wysoka trawa czy wszystkie miejsca w cieniu zajęte - to właśnie ich zniechęciło. Dlatego też posiedzieli trochę w domu, bo w taki upał ciężko robić coś twórczego. Chwilę też posiedzieli na działce dziadków w lesie.Ostatnie dni zaś upływają bardzo szybko. niePerfekcyjni to bardzo zapracowani ludzie, tak zapracowani, że od poniedziałku jadają obiady poza domem. Zwykle w pobliżu pracy niePerfekcyjnego. Wszystkie dni zlewają się w jeden. Gdyby nie fakt, że codziennie jedzą co innego, niePerfekcyjna nie widziałaby nawet, że dzisiaj jest środa.
Poniżej zdjęcia jakie udało się zrobić niePerfekcyjnej podczas weekedu :)

-------------------------

I know, I know... It's a big time distance since recently post :p Fortuantely/Unfortunately imPerfect(they) haven't too mach time to blogging recently. On the weekend they visited family. They were supposed to sunbath on the river, but they weren't... Too high bank, no access to the water, too high grass or every places in shadow was taken - there were the reasons that they abandoned. So, they were at home, because when is hot it is hard to do something creative. They spent a moment on grandparents' parcel in the wood. Recent days elapsed very fast. imPerfect(they) are very hardworking people, who have many to do, so since monday they have been eating out dinner, usually near imPerfect's(his) work. Every day looks the same. If they haven't eaten something else everyday, imPerfect(she) wouldn't know that today is Wednesday.
Below you can see photos, which imPerfect's(she) took during the weekend.  

Ważka nad Pilicą / Dragonfly on the river Pilica

Kogut dziadków / Grandparents' rooster

Nowy domownik - Kociak / New housemate - Kitty

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz