środa, 13 sierpnia 2014

Risotto

niePerfekcyjni zaprosili na obiad gościa specjalnego. Jako, że każdy lubi pojeść, toteż posiłek musiał być obfity. Wiadomo, makarony czy ryże z sosami to dosyć tani sposób na duże danie. Risotto niePerfekcyjni zrobił ze świeżych pomidorów, ryżu, bulionu, śmietany i cebuli. Niestety brakuje tylko zdjęcia końcowego efektu. Było pyszne, a do tego dużo :)

-------------------------

imPerfects invited special gust for a dinner. Each of them like eat a lot, so the meal should have been big. It is obvious that pasta or rice with sauces are very easy way for cheap dish. imPerfects made risotto from fresh tomatoes, rice, bouillon, cream and onions. Unfortunatelly, there aren't any pictures of final effect... It was delicious and it was very big meal.
Flash'owe trampki / Sneakers with Flash

Będąc na standardowych zakupach niePerfekcyjni wypatrzyli męskie trampki w dosyć przyjemnej cenie. Wzięli więc czarne i białe. Te drugie wybrali ze względu na to, że najłatwiej na nich coś namalować. Długo jednak zastanawiali się co miało by to być. Jedno było istotne, musiało to być związane oczywiście z Marvel'em. Może Spiderman, może Flash... Długo się wahali. W końcu wybór padł na Flash'a. Pierwotnie miało być logo z jednej, napis z drugiej, ale jakoś niePerfekcyjnej ta wizja artystyczna nie odpowiadała. Tak, więc logo z napisem pojawiły się po zewnętrznej stronie trampek. niePerfekcyjna zabrała się do pracy. Zajęło to w sumie ok. 2 godzin, ale efekt jak najbardziej zadowolił niePerfekcyjnego, który pochwalił się butami wszystkim w pracy.

-----------------------------

imPerfects was on stanadard shopping in hypermarket, where they saw cheap male sneakers. They bought black one and white one. They chose white one, because you can paint it easily.They were wondering very long, what imPerfect(she) can paint. It was obvious that it must be something connected with Marvel. Maybe Spiderman, maybe Flash. They was hesitated a long time. Finally, they chose Flash. In the beginning on one side was logo and on the other side was writting 'The FLASH'. At least, logo with writting was painted on sneakers' outside. imPerfect(she) was making this about 2 hours, but the effect was satisfying for imPerfect(he). He show painted sneakers off co-workers.

środa, 6 sierpnia 2014

Wiem, wiem... Dawno nic nie było pisane :p Stety/Niestety niePerfekcyjni nie mieli zbyt wiele czasu do blogowania ostatnio. W weekend odwiedzili rodzinę. Mieli posiedzieć nad Pilicą, ale nic nie wyszło... Za wysoki brzeg, brak dojścia do wody, zbyt wysoka trawa czy wszystkie miejsca w cieniu zajęte - to właśnie ich zniechęciło. Dlatego też posiedzieli trochę w domu, bo w taki upał ciężko robić coś twórczego. Chwilę też posiedzieli na działce dziadków w lesie.Ostatnie dni zaś upływają bardzo szybko. niePerfekcyjni to bardzo zapracowani ludzie, tak zapracowani, że od poniedziałku jadają obiady poza domem. Zwykle w pobliżu pracy niePerfekcyjnego. Wszystkie dni zlewają się w jeden. Gdyby nie fakt, że codziennie jedzą co innego, niePerfekcyjna nie widziałaby nawet, że dzisiaj jest środa.
Poniżej zdjęcia jakie udało się zrobić niePerfekcyjnej podczas weekedu :)

-------------------------

I know, I know... It's a big time distance since recently post :p Fortuantely/Unfortunately imPerfect(they) haven't too mach time to blogging recently. On the weekend they visited family. They were supposed to sunbath on the river, but they weren't... Too high bank, no access to the water, too high grass or every places in shadow was taken - there were the reasons that they abandoned. So, they were at home, because when is hot it is hard to do something creative. They spent a moment on grandparents' parcel in the wood. Recent days elapsed very fast. imPerfect(they) are very hardworking people, who have many to do, so since monday they have been eating out dinner, usually near imPerfect's(his) work. Every day looks the same. If they haven't eaten something else everyday, imPerfect(she) wouldn't know that today is Wednesday.
Below you can see photos, which imPerfect's(she) took during the weekend.  

Ważka nad Pilicą / Dragonfly on the river Pilica

Kogut dziadków / Grandparents' rooster

Nowy domownik - Kociak / New housemate - Kitty

czwartek, 31 lipca 2014

Bokuły/Brocoli

Dzisiaj również niezbyt trudne do wykonania danie mieli na obiad niePerfekcyjni. To chyba ten upał sprawia, że nikomu nie chce się wymyślać jakiś wyrafinowanych potraw. Każdy raczej stawia na prostotę i szybkie przygotowanie oraz coś co będzie dobre na ciepło jak i na zimno.Tak, więc wybór padł na gotowane brokuły, ale nie byle jak gotowane. Posługując się prowizorycznymi przyborami kuchennymi (garnek i metalowe sitko) niePerfekcyjna ugotowała brokuła na parze. O dziwo, ten eksperyment wypalił, co rzadko się zdarza. Zwykle eksperymenty prowadzą do tego, że niePerfekcyjni jadają hot-dogi z Fresh'a lub Hamburgery z McDonald's. Tym razem upiekło się niePerfekcyjnej, gdyż brokuł wyszedł wyśmienity. Jako, że był gotowany w turach za każdym razem został inaczej podany. Warto dodać, że niePerfekcyjny robi perfekcyjni sos czosnkowy :)

-------------------------------

Today imPerfect (they) made not really difficult meal. The heat and high temperature make everything hard, nobody want to create a sophisticated dishes. It's obvious that everyone prefer simplicity and quick preparation and something,which would be delicious as warm as cold.Co the choice was easy, boiled broccoli, but in different way. She had got only provisional cookware (pot and metal siev) and she made steamed broccoli . It was amazing for them that the experiment went right, what rarely happends. Usually the experiments lead to failure, so they often should eat hot-dogs or hamburgers or other convenience food from shop. This thime imPerfect (she) had lucky, because broccoli was delicious. It was made in parts, so the way of serving the dish. I should add that imPrefect (he) make perfect garlic sauce :)

środa, 30 lipca 2014

Obiad/Dinner

Jako, że niePerfekcyjnym nie chciało się spędzać w kuchni zbyt wiele czasu dzisiejszego dnia, toteż niePerfekcyjna zrobiła iście studencki obiad. Kuskus raz dwa do tego śmietana 18%, brokuły i gwiazda obiadu - Cordon Bleu z serem i szynką. Szczerze powiedziawszy całkiem smaczny jak na gotowe danie z Biedronki :p

--------------------------

imPerfect (they) didn't want to spend too much time in their kitchen today, so she made a student dinner. There were couscous with cream 18%, broccoli and the star their dinner - Cordon Bleu with cheese and ham. Honestly, it was quite delicious despite of the fact that the chop was ready meal from Biedronka :pwtorek, 29 lipca 2014

EkoSowa/EcoOwl

Pewnego (wolnego od pracy) weekendu niePerfekcyjna natknęła się na urocze zdjęcie sowy. W tym momencie zaczęła rysować. Powstało to:
Sowa w stylu steam punk. Potem w jej ręce wpadły zdjęcia ekoToreb. Zajrzała do szuflady i znalazła resztki materiału, z którego uszyła niePerfekcyjnemu komiksowy fartuch kuchenny. Pomyślała: ,,Może uszyję ekoTorbę z namalowaną sową?" Czemu nie?! Najpierw namalowała sowę, po czym sumiennie odmierzyła długości, szerokości i przystąpiła do szycia. Jej walka z materiałem nie trwała długo. Po kilku godzinach spędzonych na malowaniu i szyciu w końcu powstało jej ,,weekendowe dzieło". niePerfekcyjny przerwawszy grę, spojrzał na ową torbę i rzekł: ,,Ale ekstra!" :p

------------------------

In some leisure time on the weekend  she saw a charming owl. In this moment she started drawing. She made this. (Drawing above)

It was owl in steam punk style. After that she was watching ecoBags' photos. She looked in the drawer and she found pieces of material, from which she sewed comics' apronfor him. She thought: ,,May I sew ecoBag with painted owl? Why not?! First of all she painted an owl, she measured lenght and width off and then she started sewing. Her fight with material didn't last long. After a few hours, which she spent on painting and sewing, the masterpiece came into being. Having aborted his game he looked on this bag and said: ,,Awesome!" :p


Witamy/Welcome

Witamy :)

Może najpierw przedstawimy bohaterów następnych postów.

Ona - niePerfekcyjna to kobieta o stu pomysłach na minutę, kreatywna, a zarazem umysł ścisły. 

On - niePerfekcyjny to mężczyzna pracowity, wielki fan One Republic oraz komiksów Marvel'a. 

Oni - niePerfekcyjni to matematycy z licencją na liczenie :p niePerfekcyjna dzięku niemu dowiedziała się co dzieje się w świecie komiksów i razem chodzą do kina komiksowe ekranizacje. niePerfekcyjny dzięki niej poczuł modę oraz zna więcej niż trzy kolory :p

Na blogu pokażą jak wygląda ich życie w Wielkim Mieście dzielone pomiędzy pracę i naukę. Warto dodać, że właśnie zamieszkali ze sobą. Będzie wojna czy spokojna sielanka?

--------------------

Welcome,

First of all, we introduce main characters of next posts.

She - imPerfect, she is a woman, who has got hundred ideas per minute, creative and also has a scientific mind.

He - imPerfect, he is hard-working man, big fan of One Republic and Marvel's comics.

They - imPerfect, they are mathematicians with license for counting :p imPerfect (she) thanks to him got to know something about comics' world and they are going together to the cinema on comics' film adaptation. imPerfect (he) thanks to her got to know about fashion and now he knows more than three colors.

On blog, they will show how looks their life in a Big City, which is divided between work and study. We should add that they have just lived together. Will it be a war or peaceful idyll?